ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์การเรียนรู้ทางการศึกษาปฐมวัย

วิทยาลัยฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เปิดให้บริการ เว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ทางการศึกษาปฐมวัย โดยคาดหวังที่จะให้เป็นแหล่งรวมความรู้และเป็นสังคมสำหรับนักศึกษาและ อาจารย์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้

ศูนย์การเรียนรู้ทางการศึกษาปฐมวัย ได้ทำการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ง่ายต่อการค้นหาและเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัย โดยมุ่งหวังให้เป็นแหล่งรวมของสังคมออนไลน์ แก่ครู ผู้ปกครอง และ นักเรียน