ข่าวประชาสัมพันธ์ศิษย์เก่า ป.ตรีการศึกษาปฐมวัย ศูนย์การเรียนรู้ทางการศึกษาปฐมวัย

เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2555 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้ลงข่าวเกี่ยวกับยูเนสโกได้สนับสนุน ให้มีการเก็บข้อมูลและสำรวจการเล่นของเด็กในท้องถิ่น 4 ประเทศได้แก่ มาเลเซีย ลาว กัมพูชา และไทย ซึ่งมีการละเล่นถึง 90 วิธีการเล่น ลักษณะการเล่นสะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่น เชื้อชาติหรือศาสนา ของแต่ประเทศ
พบกับข่าวคราวและข่าวประชาสัมพันธ์ศิษย์เก่า ป.ตรีการศึกษาปฐมวัย