ข่าวประชาสัมพันธ์ศิษย์เก่า ป.โท การจัดการการปฐมวัยศึกษา ศูนย์การเรียนรู้ทางการศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาการจัดการการปฐมวัยศึกษาจัดพิธีมุฑิตาจิตให้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนา ปุญญฤทธิ์ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ เมื่อ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2555 เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มีศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบันเข้าร่วมงานกันด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น
พบกับข่าวคราวและข่าวประชาสัมพันธ์ศิษย์เก่า ป.โท การจัดการการปฐมวัยศึกษา