สาขาวิชาการจัดการการปฐมวัยศึกษาจัดพิธีมุฑิตาจิตให้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนา ปุญญฤทธิ์

ผู้แต่ง

admin

สาขาวิชาการจัดการการปฐมวัยศึกษาจัดพิธีมุฑิตาจิตให้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนา ปุญญฤทธิ์ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ เมื่อ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2555 เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มีศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบันเข้าร่วมงานกันด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น