เครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ทางการศึกษาปฐมวัยศิษย์เก่าป.ตรี การศึกษาปฐมวัยแบบเครือข่ายต่อเครือข่าย
หัวข้อ
ความเห็น
ผู้ตั้งกระทู้
รับสมัตรเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
0
อัญชลี ไสยวรรณ
เพลง ก-ฮ
0
อภิวันท์ กวีวัฒนา รุ
เรียนอาจารย์โปรแกรมปฐมวัยที่เคารพทุกท่าน
2
ครูรี่ รุ่นแรกครับ
ปริญญาตรีตอนฝึกสอนเด็กดื้อไหมค่ะ
0
สุมาริน หล่ายครบุรี
การฝึกสอน
0
ขวัญสกุล ต่อสกุล
ตอนออกไปฝึกสอนเหนื่อยไหมค่ะ
0
ศิริประภา เฝ้าทรัพย์
ช่วงฝึกงาน
0
ปาลิดา เสาวคนธ์
มีโควต้า ครูพันธ์ใหม่ ไหมค๊าา
0
จินตนา มนตรีวงค์
พี่ๆค่ะตอนปี5ออกฝึกสอนยากไหมค่ะ
0
จริยา เย็นทรวง
พี่ๆจบแล้วไปบรรจุ หรือ ไปสอนที่ไหนกันมั่งคะ..
2
เบญจพร เปี่ยมอำไพภัก