เครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ทางการศึกษาปฐมวัยศิษย์เก่าป.โท การจัดการการปฐมวัยศึกษาแบบเครือข่ายต่อเครือข่าย
หัวข้อ
ความเห็น
ผู้ตั้งกระทู้
EfyqHYYrrTMlOzO
0
VEphSE2DO
รับอ.ประจำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย จบ ป.โท ปฐมวัยด่วนค่ะ
0
อ.โสภา ชัยพัฒน์
ประกาศรับสมัครอาจารย์สาขาการศึกษาปฐมวัยวุฒิปริญญาโท
7
อัญชลี ไสยวรรณ
กำลังเปิดรับสมัครเข้าเรียนปริญญาโทการศึกษาปฐมวัย
1
อัญชลี ไสยวรรณ
จบโทจากมหาลัยไหนค่ะ
0
วาราณี มะสาแม
ค่าใช้จ่ายในการเรียนต่อปริญญาโทเยอะไหมค่ะ
0
ศิริประภา เฝ้าทรัพย์
ระยะเวลาในการศึกษาป.โท
0
ปาลิดา เสาวคนธ์
ในการเรียนปริญญาโทต้องใช้เงินมากไหมค่ะ แล้วเรียนยากไหมค่ะพี่ๆ
0
จริยา เย็นทรวง
เรียน จบ ปริญญาโท ได้เงินเดือนเท่าไหร่ค่ะ
0
จินตนา มนตรีวงค์
โอกาสของงานในการเรียน ป.โท
0
น.ส.สิริกาญจน์ วงษ์
ทุนเรียนต่อ ป.โท
0
อัสวาณี เจ๊ะสะแม
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
0
ขวัญสกุล ต่อสกุล
เรียนปริญญาโทงานเยอะไหมค่ะ
0
สุมาริน หล่ายครบุรี
เรียนปริญญาโทยากไหมคะ
1
เบญจพร เปี่ยมอำไพภัก
สมัครสมาชิก
1
สุกันนิกา(ตูน)ป.โท